Uputstvo za slanje dokumentacije

Uz pomoć servisa WeTransfer možemo poslati veću količini podataka u najrazličitijim formatima, nego što to možemo činiti putem email-a. Možemo poslati mnogo više slika, tekstova i drugih formata fajlova. Ovaj servis je besplatan do 2GB težine naših fajlova.

Kliknite na dugme kako biste koristili We Transfer

Uputstvo korak po korak

Korak 1

Kada Vam se klikom na gornje dugme otvori početna stranica WeTransfer servisa, videćete sledeću formu:

transfer 01

Korak 2 - Odabir i dodavanje dokumenata za slanje

Kliknite na plavi krug sa znakom + (plus). Otovoriće Vam se prikaz foldera i fajlova na vašem računaru. Označite ili ceo folder ili pojedinačne fajlove koje želite da pošaljete. (preporuka je da sve što želite da pošaljete, organizujete i smestite u jedan folder) kojem ćete dati naziv koji je će doktoru biti dovoljno jasan i ukazivaati da je reč o Vama.

Primer naziva foldera: Mirko Mirković – Beograd – 15-11-1976

Korak 3 - Upisivanje podataka

Unesite sledeće podatke u polja koja su prikazana na slici:

Email to -> Upišite konsultacije@zdravljekicme.rs

Your Email -> Upišite svoju email adresu

Title -> Upišite isti naziv kao i naziv foldera sa dokumentima, npr. Mirko Mirković – Beograd – 15-11-1976

Message -> Možete upisati dodatne informacije ili bilo koju poruku koju želite poslati doktoru Krajnoviću.

Kliknute na dugme “Transfer”

Korak 4 - Verifikacija

verification

Nakon klika na dugme “Transfer” na Vašu email adresu će biti poslat bezbednosni kod. Otvorite svoju elektronsku poštu, pročitajte verifikacioni kod i upišite ga u slobodno polje. 

Potom kliknite na dugme “Verify” i sačekajte da servis završi slanje kako biste bili sigurni da je sve u redu.

Dobićete jasno obaveštenje da je proces završen 100% i da ste uspešno izvršili transfer dokumentacije.

Postavite pitanje Doktoru

Imate probleme sa kičmom?

Budite slobodni da pošaljete svoje pitanje, nakon čega ćemo organizovati stručne konsultacije sa doktorom Krajnovićem.

Pročitajte uputstvo za slanje dokumentacije putem WeTransfer – Ovde